Support

Ondersteuning.

De IT infrastructuur is een cruciaal onderdeel binnen Uw organisatie.
Het vergt tijd en kennis om die up-to-date te houden.
Bij veel bedrijven in het midden- en kleinbedrijf heeft iemand de IT ondersteuning als nevenfunctie erbij gekregen.
Vaak is er echter meer tijd, kennis en ondersteuning nodig om Uw netwerk goed te laten functioneren,
of om Uw projecten te kunnen realiseren.
U hebt in dat geval extra ondersteuning nodig voor Uw personeel.

On Demand Ondersteuning.

Ritos IT Services biedt U ondersteuning aan voor Uw organisatie, waardoor Uw projecten snel en
vakkundig afgehandeld of achterstanden eveneens snel en vakkundig ingehaald kunnen worden.
Deze ondersteuning kan op incidentele basis of op projectbasis ingehuurd worden.

Helpdesk.

Problemen met het functioneren van
computer systemen worden altijd als storend ervaren.

Een snelle oplossing van de problemen
die zich voordoen, is dan belangrijk.
Het beantwoorden van gebruikers vragen, en het oplossen van storingen is voor de
computer gebruiker en de continuïteit van het Uw organisatie van groot belang.

Door gebruik te maken van onze helpdesk
bent U verzekerd van een adequate en gestructureerde afhandeling.